F1/61A Quách Điêu, Xã Vịnh Lộc A, Bình Chánh, TP HCM      0975407489

Hotline hỗ trợ :
Call: 0975407489

0

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

07-08-2018 11:21:54 PM - 504

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên VPPNHAPHUONG.COM bao gồm: email, điện thoại, mức thu nhập, chi tiêu hàng tháng của khách hàng. Đây là các thông tin mà VPPNHAPHUONG.COM cần thành viên cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để VPPNHAPHUONG.COM liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới hộp thư điện tử và số điện thoại liên lạc của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VPPNHAPHUONG.COM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

VPPNHAPHUONG.COM sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và VPPNHAPHUONG.COM;

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích liên hệ tư vấn & giúp thành viên hoàn tất thủ tục với đối tác có liên quan đến VPPNHAPHUONG.COM.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: VPPNHAPHUONG.COM có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của VPPNHAPHUONG.COM.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TĐT

Trụ sở chính: F1/61a, Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

Email: ctytnhhtdt@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của VPPNHAPHUONG.COM. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VPPNHAPHUONG.COM sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: ctytnhhtdt@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên VPPNHAPHUONG.COM được VPPNHAPHUONG.COM cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VPPNHAPHUONG.COM. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, VPPNHAPHUONG.COM sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP